حدیث

مدارا امام صادق ( ع ) در مورد آیه « و قولو للناس حسنا یعنی و با مردم سخن نیکو گویید . » فرمود : مقصود گفتن سخن نیکو با همه مردمان اعم از مؤمن و کافر است . اما با مؤمنان باید گشاده رو بود و اما با کافران باید به نرمی و مدارا سخن گفت ، تا به سوی ایمان کشیده شوند و کمترین ثمرش این است که خود و برادران مؤمنش را از گزند آنان مصون می دارد . بحارالانوار رسول اکرم ( ص ) : « عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند . » من لا یحضرالفقیه رسول اکرم ( ص ) : « خداوند از این رو پیامبران را بر دیگر مردمان برتری داد که با دشمنان دین خدا بسیار با مدارا رفتار می کردند و برای حفظ برادران همکیش خود نیکو تقیه می کردند .» بحارالنوار

/ 0 نظر / 7 بازدید