اخبار فرهنگیان

وزیر آموزش و پرورش در باره بازنگری در تعهدات بیمه طلایی فرهنگیان گفت: در حال ارزیابی و رفع مشکل بیمه طلایی هستیم و امیدوارم تا پایان سال ۹۳ به جمع بندی برسیم و بتوانیم برای سال آینده با کیفیت بهتری خدمات ارائه دهیم.

/ 0 نظر / 28 بازدید