سیره پیامبر ( ص )

عقل کامل

برتری انسان بر دیگر مخلوقات داشتن عقل است .

رسول اکرم ( ص ) خطاب به امام علی ( ع ) فرمودند : « یا علی عقل چیزی است که با آن بهشت و خوشنودی خداوند رحمان به دست می آید . » و در جایی دیگر می فرمایند : « خداوند به بندگان چیزی برتر از عقل نبخشیده است . »

در میان افراد بشر عقل کامل پیامبر اسلام ( ص ) است و این نعمت در وجود ایشان به اعلا درجه ی خود رسیده بود .

مولوی در این باره این چنین سروده است :

در مجالس می طلب اندر عقول ** آن چنان عقلی که بود اندر رسول

                                    **********

عقل احمد از کسی پنهان نشد ** روح وحی اش مدرک هر جان نشد

/ 0 نظر / 5 بازدید