تربیت فرزند

 

نوازش فرزند

رسول اکرم ( ص ) می فرمایند :

 ( 1 )  « کودکان را دوست بدارید و به آنها مهربانی کنید و هر گاه به آنان وعده دادید وفا کنید . زیرا آنها شما را روزی دهنده ی خود می دانند . »

                                                                                      اصول کافی

( 2 ) « هر کس فرزند خود را ببوسد ، خداوند ثواب برای او می نویسد . و هر کس او را شاد کند ، خداوند او را در روز قیامت شاد خواهد کرد . »

                                                                                                                      اصول کافی

 ( 3 ) « هر کس کودک گریان خود را راضی کند تا آرام شود ، خداوند از بهشت آن قدر به او می دهد تا راضی شود . »

                                                                                         اصول کافی


 

/ 0 نظر / 6 بازدید