ایثار

حسن انطاکی که از جمله مشایخ بوده است . گفت : سی و اند کس از یاران من جمع شده بودند و یک نان بیش نداشتند . پس آن را پاره کردند و چراغ را بکشتند تا آن کس که خورد شرم ندارد ، یا بیشترخورد یا کمتر خورد . چون چراغ را باز آوردند ، همچنان بر قرار خود بود ، که هیچ کس نخورده بود و بر یکدیگر ایثار می کردند . واین از جمله ی اخلاق ایشان بوده است . 

/ 0 نظر / 31 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.