سیره پیامبر ( ص )

سیره پیامبر اسلام ( ص )

خو گرفتن با آداب پیامبر ( ص ) و آراستگی به اخلاق و سنن ظاهری و باطنی ایشان کمال نهایی و آخرین هدف زندگی است . و سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد . خداوند عزوجل در سوره احزاب آیه 21 می فرماید : « لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه . همانا برای شما در روش رسول خدا سرمشقی نیکو است . »  رسول خدا ( ص ) در ضمن سفارشات خود به علی ( ع ) فرمود : «..... ششم انکه از روش من در نماز و روزه و صدقه پیروی کنی . »

حضرت علی ( ع ) میفرماید : « هر که به آداب الهی آراسته گردد ، این کار او را به رستگاری همیشگی می رساند . »

امام صادق ( ع ) نیز در همین زمینه  می فرمایند : « من برای فرد مسلمان خوش ندارم که بمیرد در حالی که هنوز برخی از آداب پیامبر ( ص ) را به جا نیاورده باشد . »

امام حسین ( ع ) می فرماید از پدرم از وضع زندگی پیامبر سؤال کردم ، فرمود : « به منزل رفتنش در اختیار خود بود و چون به منزل می رفت اوقات خویش را به سه قسمت می کرد : قسمتی برای عبادت خداوند ، قسمتی برای خانواده و قسمتی برای خود . اما قسمت خودش را باز میان خود و مردم قسمت می کرد و پس از فراغت از کار خواص به کارهای عموم می پرداخت و چیزی از آن وقت را برای خود باقی نمی نهاد . و از جمله روش آن حضرت در رابطه با امت این بود که اهل فضل را به عنایت خود ویژه می داشت ، و هر کس را به مقدار فضیلتی که در دین داشت احترام می کرد . »

در نوشتار آینده در مورد سیره آن حضرت در موارد مختلف خواهیم پرداخت .

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید