اخبار فرهنگیان

عدم تمرکز در پیک نوروزی دانش آموزان

فانی در ارتباط با پیک نوروزی دانش‌آموزان توضیح داد و گفت: امسال نیز مانند سال گذشته پیک نوروزی به شکل متمرکز نخواهیم داشت یعنی با توجه به سیاست عدم تمرکز در وزارتخانه کار به سطح مدارس واگذار می‌شود و در ارتباط با پیک نوروزی هم این مساله وجود دارد به طوری که مدارس و مناطق آموزشی می‌توانند با همفکری و مساعدت درباره پیک نوروزی دانش‌آموزان تصمیم‌گیری کنند.

/ 0 نظر / 22 بازدید