چگونگی احترام به امیران

احترام به امیران

حضرت امام علی ( ع ) هنگامی که به شام میرفت ، جمعی از روستائیان انبار را دید که با دیدن وی پیاده شدند و به خدمتش شتاب کردند ( دوان دوان او را همراهی کردند ) .

 ایشان پرسید : این چه کاری بود ؟

گفتند : عادت ما برای احترام کردنمان به امیرانمان است .

 فرمود : به خدا امیران شما از این عادت بهرمند نشوند و شما خود از آن در دنیا به رنج افتید و در آخرت نیز بد بخت شوید . چه زیانبار است رنجی که در پی آن کیفر بود و چه سود آور است آسایشی که با آن ایمنی از آتش بود .

/ 0 نظر / 7 بازدید