بهداشت جنسی ( 2 )

بهداشت جنسی در قرآن

« و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون »

« از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با آنها آرام گیرید و میانتان دوستی و عطوفت قرار داد. قطعا در این امر نشانه ها برای اندیشمندان پدیدار است . »

                                                                                                                                                                 سوره روم آیه 21

« والله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده و رزقکم من الطیبات »

« خداوند برای شما ، از جنس خودتان جفت هایی آفرید و از همسرانتان برای شما پسران و احفار قرار داد ، و از پاکیزه ها برای شما روزی عنایت فرمود . »

                                                                                                                              سوره نمل آیه 72                 

« والذین هم لفروجهم حافظون »

« درستکار شدند افراد با ایمان ، .... کسانی که نسبت به فرجهای خویش نگه دارندگانند »

                                                                                                                                                      سوره مؤمنون آیه 1-  5

« ولا تقربو الزنا ، انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا »

« نزدیک زنا نشوید ، چه این رفتاری زشت و روشی ناپسند است . »

                                                                                                                            سوره الاسراء آیه 32

« الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلد و لا تاخذکم بهما رافه فی دین الله »

« زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید . و در دین خدا بر آنها رأفت و رحمت روا مدارید . »

سوره النور آیه 2

 

/ 0 نظر / 13 بازدید