اخبار فرهنگیان

فانی با اشاره به این مطلب که ساماندهی نیروی انسانی نیز در سال آینده ادامه خواهد داشت تصریح کرد: اقدام ما در ارتباط با ساماندهی نیرو در سال ۹۳ اقدام موفقیت آمیزی بود به طوری که توانستیم در عین حال که ۲۵ هزار فرهنگی ما بازنشسته می‌شدند و قریب به ۲۰۰ هزار دانش‌آموز اضافه شدند؛ بدون تزریق نیروی جدید و استخدام کار ساماندهی را انجام دادیم.

وی ادامه داد: امسال بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی زود‌تر ابلاغ می‌شود تا با کیفیت بیشتری بتوانیم بحث ساماندهی نیرو را انجام دهیم.

/ 0 نظر / 34 بازدید