مثل های زیبا از ملل گوناگون

زندگی مانند ماه است : گاهی در محاق و گاهی در بدر         لهستانی

هر کس دوست بی عیب جوید ، بی دوست ماند         آذربایجانی

نمک و نصیحت را تا از تو نخواهند مده          ایتالیایی

نیکی و خیر خواهی پدر بلند تر از کوه است ، نیکی و خیر خواهی مادر عمیق تر از دریاست                                                                           ژاپنی

برای مورچه چند قطره سیل است                   هندی

دوست همه کس دوست هیچ کس نیست      فارسی

دوست خوب در روز بد شناخته می شود          آذربایجانی

ادب زیاد بی ادبی است               ژاپنی

گفتن آسان است وقتی که به اقدام می پردازی می فهمی که عمل کردن چقدر دشوار است                       چینی

/ 0 نظر / 9 بازدید