آثار اجتماعی ورزش

ج ) اثرات اجتماعی :

اصولا کارهای دسته جمعی از جمله ورزش موجب تماس فرد با افراد مختلف شده با ارگان ها و مسئولان مختلف جامعه خود آشنا می شود و این مسئله باعث آشنا شدن  شخص با محیط زندگی خودش می گردد و مسایل و مشکلات آن را درک می کنند و نسبت به حل آنها احساس مسئولیت می کنند و سعی در اصلاح آنها می نماید که این مسئولیت و آگاهی باعث احساس رضایت فرد می شود .

/ 0 نظر / 44 بازدید