پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

فروتنی

  فروتنی « انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد ، متواضع می شود . »                                                                                   امام علی ( ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

ادبی

ادبی یارب چو برآرنده حاجات توئی                                                                                  هم قاضی و کافی مهمات توئی من سر دل خویش به تو کی گویم                                                                               چون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید