اعتدال ،حقیقت دوست داشتنی

رسول الله (ص) :

بهترین امور،حد وسط و میانه و حالت اعتدال آنها است و باید دوست داشتنی ترین امور در نزد تو ،حد وسط و معتدل آنها در حق باشد.

(مستدرک الوسائل،ج8،ص255)

/ 3 نظر / 25 بازدید