ابن مرجانه

او عبیدالله پسر زیاد است . مرجانه نام مادر اوست که زنی فاسق و بدکار بود . عبیدالله در سال 28 یا 29 هجری متولد شد . در واقعه کربلا حدود سی و سه سال داشت . و در سال 67 هجری یعنی 6 سال بعد از واقعه کربلا به درک واصل شد .

ابن زیاد کسی است که شیعیان امام علی علیه السلام را در بصره و کوفه می گرفت و می کشت یا دست وپایشان را می برید . یا میل در چشمانشان می کشید و کور می کرد . به خاطر این که این ملعون قبلا از شیعیان بود و بسیاری از بزرگان آن ها را می شناخت ، یافتن آن ها برایش بسیار ساده بود . از جمله جنایاتش این بود که یکی از محبین امیرالمومنین علیه السلام به نام عبدالرحمن بن حسان را به جرم محبت به آن حضرت زنده زنده دفن کرد . او اولین کسی است که در یک زمان والی بصره و کوفه شد و اولین کسی است که دشنام به امیرالمومنین علیه السلام را در بصره و کوفه ترویج نمود[1] .


[1] - شفاء الصدور ، ص 143

/ 0 نظر / 83 بازدید