معنی و مفهوم مشارکت

 از نظر لغوی مشارکت به معنی شرکت کردن و انبازی کردن [1] . یعنی شریک شدن یک فرد در سرمایه یا امور مربوط به یک فرد دیگر .

مشارکت در ابعاد فرهنگی و اجتماعی تعاریف گوناگونی دارد که برای نمونه به مواردی اشاره می گردد .

1 – مشارکت ایجاد نوعی احساس همبستگی و تعلق و تلاش دسته جمعی میان افراد یک جامعه به منظور نیل به یک نظام عادلانه اجتماعی است .[2]

2 – مشارکت یعنی درگیر شدن ذهنی و عاطفی فرد در گروهی که او را برمی انگیزاند تا برای دستیابی به مقصود گروه و پذیرش مسئولیت حرکت کند .

3 – مقصود مشارکت به معنی دست در دست هم گذاشتن برای انجام کاری است .

4 – مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را برمی انگیزد برای دستیابی به اهداف گروهی و همدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند . بر اساس این تعریف درگیر شدن یاری دادن و مسئولیت پذیری سه ویژگی مهم مشارکت می باشد . [3]

 


[1] - فرهنگ فارسی معین ج 3

[2] - مقدمه ای بر خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش در ایران به نقل از فصل نامه مشارکت شماره 13 – 1376

[3] - صالحی – ریحانی 1380

/ 1 نظر / 1637 بازدید
abdollah

زیادش کونین ممنون میشم