اندرز

از نصایح عنصر المعالی به فرزندش

ده خصلت پیشه کن تا از بلا رسته باشی

1- با قوی تر از خود پیکار نکن

2-با کسی که تند بود لجاج مکن

3-با کسی که لجوج بود لجاج مکن

4-با کسی که حسود بود لجاج مکن

5-با نادان مناظره مکن

6-با مردم مرائی ( پست ) دوستی مکن

6-با دروغ زنان معامله نکن

7-با بخیلان صحبت نکن

8-اگر خواهی که از شمار آزادان باشی طمع را در دل خود جای نده

9-با زنان زیاد نشست و برخاست مکن

10-سر خویش را با کسی مگو

/ 1 نظر / 14 بازدید
همنشین

سلامي به تازگي وطراوت شبنم با مطلبي جديد به روزم و پذيراي نظرات پر مهر شما نوشته بسیار زیبایی بود