تعیین جهت قبله با استفاده از سایه شاخص

تعیین جهت قبله و قبله یابی یکی از دغدغه های اصلی دانشمندان علم نجوم و هیئت اسلامی بوده است . و دانستن جهت قبله در بسیاری از عبادات مخصوصا جهت اقامه نماز امری لازم و ضروری است .

یکی از دقیقترین راههای تشخیص جهت قبله استفاده کردن از شاخص به هنگام زوال ظهر مکه معظمه است . در روزهای هفتم و بیست و پنجم هر سال در هنگام ظهر شرعی خورشید درست در سمت راس مکه معظمه قرار می گیرد و در نتیجه شاخص سایه نخواهد داشت . بنابر این در هر مکانی ایستاده باشیم خلاف جهت سایه ما سمت صحیح قبله را نشان می دهد . برای این کار یک میله عمود بر زمین را نصب می کنیم و خلاف جهت سایه آن در 7 خرداد ساعت 13 و 48 دقیقه به وقت ایران و در 25 تیر ماه ساعت 13 و 57 دقیقه به وقت ایران جهت دقیق قبله را نشان می دهد .

/ 0 نظر / 32 بازدید