غزلیات حافظ

جز نقش  تو در  نظر نیامد  ما را  ***  جز کوی تو در نظر نیامد ما را

خوش آمده خواب جمله را در دیده *** حقا که به چشم در نیامد ما را

*************

در کوی تو بیخانه تر از ما کس نیست *** نزدیک تو بیگانه تر از ما کس نیست

در سلسله طنابت آویخته ایم  ***    زانروی که دیوانه تر از ما کس نیست

*************

گر همچو من افتاده این دام شوی *** ای بس که خراب باده و جام شوی

ما عاشق و رند و مست عالم سوزیم *** با ما منشین و گر نه بد نام شوی

/ 0 نظر / 17 بازدید