رباعیات ابوسعید ابو الخیر

رباعیات

با  چشم  تو  یاد  نرگس  تر  نکنم    ***           بی لعل  تو  آرزوی  کوثر  نکنم

گر خضر به من بیتو دهد آب حیات *** کافر باشم که بی تو لب تر نکنم

****************

یادت  کنم ار شاد  و  اگر غمگینم ***        نامت برم ار خیزم اگر بنشینم

با یاد تو خو کردم ای دوست چنانک *** در هر چه نظر کنم تو را می بینم

*****************

سرمایه غم زدست آسان ندهم *** دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از  دوست  به یادگار  دردی دارم *** آن  درد  به صد  هزار  درمان  ندهم

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
آزاد

جواد ضحاک را کشتند . همان هایی که خبرنگار سر می برند ، مکتب می سوزانند ، اسید می پاشند و سرزمین ویران می کنند اینبار ضحاک را به قتل رساندند. ضحاک ، رئیس شورای ولایتی بامیان ، بامیانی که مردمانش به ناچار سرک ها را کاهگل کردند و چراغ شبانه شان ، ماه تابان شد . بامیان ، زادگاه بودایی که از شرم فروریخت باز باید مرگ ضحاک را به عزا بنشیند ! چرا که طالبان افغان، تحمل پذیرش انسانهایی که از قوم “وزین پشتون” نیستند را ندارد . چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com