فواید مسافرت

 

فواید مسافرت

حضرت امام علی ( ع ) می فرمایند : « برای کسب مجد وعظمت از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت پنج فایده است : بر طرف شدن اندوه ، بدست آوردن روزی و دانش و آداب زندگی ، و هم نشینی با بزرگواران . »     

 

/ 0 نظر / 8 بازدید