اطمینان ، ایمان ، امید

اطمینان : روزی اهالی روستا تصمیم گرفتند که برای بارش باران دعا کنند . در روز موعود همه گرد هم آمدند و فقط یک پسر بچه با خود چتر آورده بود به این می گویند اطمینان !

ایمان : هم چون کودک یک ساله ای است که وقتی شما او را به هوا می اندازید می خندد ، چون می داند که شما او را خواهید گرفت .

امید : هر شب به رخت خواب می رویم بدون هیچ تضمینی برای این که فردا از خواب بیدار شویم . با این وجود کلی برنامه ریزی برای آینده داریم .

پس اطمینان کنید ، به خدا ایمان داشته باشید ، و هیچ وقت امید خود را از دست ندهید . 

/ 0 نظر / 23 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.