پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان کاشمر

به ابتکار مدیر پایگاه سنجش کاشمر نمایشگاه و مسابقه نقاشی بین نوآموزان بدو ورود به دبستان برگزار گردید که بسیار مورد توجه کودکان و والدین آنها قرار گرفت 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید