داستان کوتاه

 

پلیکانی در یک زمستان سخت ، از گوشت خود ، جوجه هایش را تغذیه می کرد و هنگامی که عاقبت از شدت ضعف جان داد ،

 یکی از جوجه هایش ، به دیگری گفت : بالاخره خلاص شدیم ! از خوردن غذای تکراری آن هم هر روز خسته شده بودم .

************************

بخیلی سفارش ساخت کوزه و کاسه ای را به کوزه کر داد .

کوزه گر از او پرسید : بر کوزه ات چه بنویسم ؟

 بخیل گفت : « بنویس فمن شرب فلیس منی یعنی هر کس از آن بنوشد از من نیست .» کوزه گر پرسید : بر کاسه ات چه بنویسم ؟

 بخیل گفت : بنویس « و من ام یطعمه فانه منی » یعنی هر کس از آن نخورد ، او از من است .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید