فروتنی

 

فروتنی

« انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانایی رسد ، متواضع می شود . »

                                                                                  امام علی ( ع )

گویند زمانی در شهری دو عالم می زیستند ، روزی یکی از دو عالم که بسیار پر مدعا بود کاسه ی گندمی به دست گرفت و بر جمعی وارد شد و گفت : « این کاسه ی گندم من هستم ( از نظر علم و ... ) »

  و سپس دانه ی گندمی از آن بر داشت و گفت : « این دانه ی گندم هم فلان عالم است . »

و شروع به تعریف از خود کرد .

 خبر به گوش ان عالم فرزانه رسید . فرمود به او بگویید : « آن دانه ی گندم هم خودش است ، من هیچ نیستم . »

 

/ 0 نظر / 13 بازدید