نوروز

نوروز

بر  چهره  گل  نسیم  نوروز  خوش  است  ** در صحن  چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست *** خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است

  ************

ای سبزی سبزه ی بهاران از تو   ***    وی سرخی روی گلعذاران از تو

آه دل و اشک بی قراران از تو  ***   فریاد که باد از تو و باران از تو

/ 0 نظر / 7 بازدید