نماز

نماز

رسول اکرم ( ح ) می فرمایند : « الصلاه مفتاح کل خیر نماز کلید همه خوبی هاست »

نماز روشنایی چشم پیامبر است و وسیله نزدیکی انسان به خداوند .

مولوی چنین سروده است :

                                                                             بهر این بو گفت احمد در عظات                                                                                           دائما  قره  عینی  فی  الصلوه

و در جایی دیگر پیامبر ( ص ) می فرمایند : « از دنیای شما سه چیز را دوست دارم بوی خوش ، زن ، و نور چشمم نماز  »

گفت پیغمبر رکوع است و سجود                                                                                  بر در حق کوفتن حلقه وجود

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
من و دوستم خدا

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] چه خبرهاست خدايا که ندارم خبري * کو مرا خضر رهي تا که نمايم سفري ** با که گويم که چه ها مي کشم از دست دلم * با تو گويم که زاحوال دلم باخبري [گل][گل][گل][گل][گل][گل]