اعتدال ،ادبی از جانب خدا

رسول الله (ص):

همانا انسان مومنی که از جانب خدا،مودب به ادبی شده باشد،هنگامی که وسعت و گشایش برایش به وجود آید،میانه روی را رعایت کرده [و پای خویش را از حد و مرزاعتدال ،بیرون نمی نهد و طغیان نمی کند] و هنگامی که دچار سختی شود[نیز از حد و مرز اعتدال ،تجاوز نمی کندو به همان مقدار که دارد] اکتفا می نماید.

(مستدرک الوسائل،ج13،ص52)

/ 0 نظر / 38 بازدید