عاشقانه

 

عاشقانه

اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است .

محبتشان نسبت به یکدیگر نا محدود می شود .

                 *****************

دوست دارم تو سیب باشی و من پوستتو بکنم می دونی چرا ؟

چون چاقو بخواد پوست سیب را بکنه همش باید دورش بگرده .

                 *****************

عشق را با تو تجربه کردم و محبت را در قلب پاکت یافتم .

همیشه بدرخش و بدان همواره دوستت دارم .

                     ****************

زیباترین گلها زیر پایت . قشنگ ترین چشمها بدرقه راهت .

زیباترین لبخندهابر لبانت . و بالاترین دست ها نگهبانت باشد .

****************

داری چاق میشی . میدونی از کجا فهمیدم ؟

 چون داری جای بیشتری توی قلبم باز می کنی .

                  ****************

مهربانترین قلبها متعلق به کسانی است که با محبت دیگران را یاد می کنند .

                    ***************

آنان که زما دور ولی در دل وجانند .

 بسیار گرامی تر از آنند که دانند .

                   ***************

 اگه دیدی گوشه ای از قلبت سنگینه منو ببخش .

گوشه نشین قلبتم .

                   ***************

اگه دیدی از قلبت دود بلند میشه ، نگران نشو .

 اون منم که معتاد محبتت شدم .

                     ***************

تو نسخه تمام شیرینی هایی هستی که تا به حال چشیده ام .

                      ***************

هوا گرفته بود . باران می بارید .

کودکی آهسته گفت : خدایا گریه نکن درست میشه .

                  ***************

اگه گفتی  Love یعنی چه ؟

 L: لنگه نداری

 O: عمر منی

 V: وجود منی

 E: انتهای معرفتی


 

/ 0 نظر / 7 بازدید