راستگویی

راستگویی

پیامبر اکرم ( ص ) می فرمایند : ای علی راست بگو اگر چه در حال حاضر به ضرر تو باشد ولی در آینده به نفع توست . و دروغ نگو اگر چه در حال حاضر به نفع تو باشد ولی در آینده به ضرر توست .

امام صادق ( ع ) می فرمایند : راستگو را نخستین کسی که تصدیق می کند خدای عز وجل است که می داند او راستگوست و نیز نفس او تصدیقش می کند که می داند او راستگوست .

امام علی ( ع ) می فرماید : راستگو در آستانه نجات و بزرگواری است و دروغگو در لبه پرتگاه و خواری .

/ 0 نظر / 10 بازدید