فضیلت زیارت سید الشهداء علیه السلام

ملاحظه احادیثى که در باره فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام آمده اند و مقایسه آنها با روایاتى که در باره فضیلت زیارت سایر خاندان پیامبر صلى الله علیه و آله وارد شده اند ، به روشنى نشان مى دهد که زیارت ایشان ، بیش از دیگر اهل بیت علیهم السلام مورد توصیه و تأکید است .

این روایات ، نه تنها زیارت سیّد الشهدا علیه السلام را بافضیلت ترین کار و همانند زیارت خدا و پیامبر او توصیف مى نمایند ؛ بلکه تصریح مى کنند که زیارت ایشان ، بر هر مؤمنِ معترف به امامت امامان علیهم السلام ، واجب است و کسى که بتواند آن امام بزرگوار را در کربلا زیارت کند ، امّا سستى ورزد ، حقّى از حقوق خدا و پیامبر صلى الله علیه و آله را ترک کرده است و با این جفاکارى ، مورد عاقّ اهل بیت علیهم السلام واقع مى گردد و بدین سان ، از خیرات و برکات فراوانى محروم مى شود و از ایمان و عمرش کاسته مى گردد .

همچنین در بیان ثواب زیارت امام حسین علیه السلام ، برخى احادیث ، آن را برابر با پاداش به جا آوردن حجّ واجب و عمره پس از آن مى دانند و برخى ، معادل پاداش حج گزاردنِ کسى مى دانند که موفّق به گزاردن حجّ واجب خویش نشده است ؛ بلکه شمارى از احادیث ، فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام را بسیار بیشتر از این و برابر با هزار حج ، شمرده شده اند[1] .


[1] - ر .ک : دانش نامه امام حسین علیه السلام ، بخش سیزدهم : زیارت امام حسین علیه السلام / روایاتى در باره برابر بودن زیارت امام حسین علیه السلام با حج و عمره .

/ 0 نظر / 78 بازدید