قناعت

قناعت :

امام علی ( ع ) می فرمایند : « هر کس قانع باشد ، در عین تنگ دستی با عزت است . » رسول اکرم ( ص ) نیز می فرمایند : « به آنچه به تو داده شده است قانع باش ، تا حسابت سبک شود . »

امام صادق ( ع ) می فرمایند : « به آن چه خداوند قسمت تو کرده است قانع باش و به آن چه دیگران دارند چشم مدوز و آن چه بدان نمی رسی ، آرزو مکن زیرا کسی که قانع باشد ، سیر می شود و کسی که قانع نباشد سیر نمی شود و به فکر بهره ی آخرتت باش . »

مولوی با استفاده از احادیث چنین سروده است :

گفت پیغمبر : قناعت چیست ؟ گنج *** گنج را تو وا نمی دانی زرنج

چون قناعت را پیمبر گنج گفت *** هر کسی را کی رسد گنج نهفت

 

حکیمی را گفتند : آیا چیزی ارزنده تر از طلا دیده ای ؟ گفت : بلی  قناعت

 

آن حکیم نیز گفته است : بی نیازیت از چیزی به از بی نیازیت با آن چیز است

 

/ 0 نظر / 34 بازدید