علی ( ع )

گفت تو غرق گناهی گفتمش یارب بلی    


 گفت پس آتش نمی گیرد چرا جسم وتنت

گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی  

 

     یا علی و یا علی و یا علی

 

نازد به خودش خدا که حیدر دارد  

 

      دریای فضایلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله 

 

    صد بار اگر کعبه ترک بردارد

از دیوان منسوب به حضرت علی ( ع )

شیرینی دنیا زهر آگین است و تو از آن شهدی جز همراه زهر نخواهی چشید .

خواهی توانگر باش  یا نیازمند  ، زمانه از این هر دو گروه خواهد برید .

هنگامی که کاری به پایان رسید ، عیوبش آشکار شود ، از این رو هر گاه گفتند کاری به پایان رسید  بدان که زوالش فرارسیده است .

آن کس که اصلی نیکو ندارد سخن نیک از دهانش مشنو .

آدمی به کردار خویش شبیه است ، از کوزه همان برون تراود که دراوست .

 

/ 0 نظر / 8 بازدید