ادبی

ادبی

من درد تو را زدست آسان ندهم               دل بر نکنم زدوست تا جان ندهم

از دوست  به یادگار دردی  دارم                کان  درد به صد هزار درهم ندهم

                         ************************

اول از روی  ادب ای گل خوشبو  سلام          دوم  از  روی  محبت  به  تو  دارم   پیام

بی تو ای دوست جهان زندان من است         تا تو هستی در برم زندان گلستان من است

                        ************************

خدایا ما اگر بد کنیم تو را بنده ها ی خوب بسیار است . تو اگر مدارا نکنی ما را خدای دیگر کجاست ؟

                         ***********************

آن چه که هرگز فروغش رنگ فنا نمی پذیرد ، دوستی های پاک و بی آلایش است .

                          **********************

افتخار در خشک کردن قطره اشک است ، نه در جاری ساختن سیل و خون .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید